Skip to main content

Nieuws

Brief aan aangesloten bedrijvenpartners

In deze brief hebben we onze partners een update gegeven over het MVO- project (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en welke voorgang we inmiddels hebben geboekt.

Het project ligt prima op schema en enkele duidelijke stappen zijn gepland en uitgezet. Een van de onderwerpen was een onderzoek van het NIBUD waaruit is gebleken dat 64% van de bedrijven regelmatig te maken krijgt met werknemers met een loonbeslag. Onze verwachting is dat mensen met financiële problemen de komende periode alleen maar zullen toenemen.

Verder hebben wij bij de Venlose bedrijven onderzoek gedaan en hieruit blijkt dat circa 42% van de werknemers een hulpvraag heeft.

Het aantal hulpvragen wat wij kunnen zien, blijft hierbij achter. De drempel om zich te melden met een hulpvraag is kennelijk hoog. Zaken zoals o.a. schaamte en stress spelen hierbij een rol. Om deze werknemers beter te bereiken gaan we, samen met een communicatiebureau, proberen deze drempel te verlagen. Ook de werkgevers worden hierbij betrokken. Een aantal aanpassingen die ons project alleen maar sterker zullen maken.

We hebben ook enkele nieuwe kansen ontdekt die we nu aan het onderzoeken zijn. Deze zijn besproken met de wethouder van economische zaken dhr. Erwin Boom en de gemeente Venlo staat positief tegenover onze aanpak. Dit vertaalt zich in een significante financiële bijdrage aan ons MVO project voor de jaren 2024 en 2025. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.

Als u vragen of ondersteuning nodig heeft laat het ons weten, neem dan contact met ons op. We houden u op de hoogte van de voortgang.