Skip to main content

Nieuws

GEEF INWONERS VAN VENLO EEN TWEEDE KANS

Een tijdje geleden zijn een aantal organisaties uit het Venlo Support netwerk met elkaar in gesprek geraakt over mogelijkheden van samenwerking rondom onderwijs. Daarnaast werd gepraat over de ontwikkeling van jongeren, migranten, vluchtelingen, laaggeletterden en uitkeringsgerechtigden. Over Inwoners van Venlo die we graag een Tweede Kans zouden willen geven. Aan tafel zaten Stichting Groen Licht, Stichting ORGB, Stichting Opleidingen Sfeerkeepers, Onderwijsstichting de Wijnberg, Boei Limburg.

In de gemeente Venlo zijn de onderwijs- en ontwikkelkansen niet voor iedereen gelijk. Een steeds groter wordende groep van jongeren, migranten, vluchtelingen, uitkeringsgerechtigden en laaggeletterden mist de aansluiting bij de arbeidsmarkt en maatschappij doordat de primaire onderwijsstructuur niet kan voorzien in haar behoeften en mogelijkheden. Of leidt tot de situatie dat de deelnemers uit deze doelgroepen vroegtijdig uitvallen uit deze primaire onderwijsstructuur.

Alle jongeren die 18 jaar worden moeten eraan wennen om zelfstandig overal verantwoordelijk voor te zijn: een opleiding te kiezen, zelfstandig wonen, hun administratie voeren, vrienden maken. Zij kunnen hierbij meestal een beroep doen op hun sociale netwerk: ouders, familie, vrienden en kennissen. De afgelopen jaren constateren we met elkaar dat dit voor steeds meer jongeren een extra risico en moeilijkheden oplevert en na de coronajaren lijkt dit zelfs nog meer toe te nemen.

Jongeren ervaren een sociaal isolement. Overigens geldt dit niet alleen voor jongeren maar ook jongvolwassenen. Tegelijkertijd zijn er diverse (kleinere) partijen in Venlo die onderwijs, leerwerktrajecten, of zorgonderwijs trajecten verzorgen aan de bovengenoemde doelgroepen. Dit doen zij ieder voor zich, met veel inzet en ook resultaat, maar zo kleinschalig dat niet iedereen ook kan worden bediend.

Er lijkt een behoefte te zijn aan een relatief groot en effectief samenwerkingsverband voor Tweede Kansers in Venlo waarbij uitvallers uit de primaire onderwijsstructuur of deelnemers zonder goede toegang tot het onderwijs een Tweede Kans op geschikt onderwijs kunnen krijgen in de gemeente Venlo.

Het begrijpen van deze groep is van essentieel belang om door deze doelgroep gevonden en overwogen te worden. Om te begrijpen hoe deze groep zich oriënteert en eventueel gebruik wil maken diverse ondersteuningsvormen. Hiervoor is inzicht in de customer journey gewenst zodat keuzes van de groep begrepen wordt en mogelijkheid geeft strategie daarop te ontwikkelen of aan te passen. Het gaat erom écht inzicht te krijgen in de gedragingen, ervaringen, gedachten en emoties van iemand.

Het maken van een Persona is het startpunt voor het in kaart brengen van de customer journey. Een persona is een zeer specifieke beschrijving van de doelgroep in de vorm van een uitgeschreven profiel.

Waarom je een persona wilt opstellen? Met een persona bereik je twee doelen: je creëert een overzicht van motivaties, gedrag en wensen van een bepaalde doelgroep plus je geeft die doelgroep een ‘gezicht’ om empathie te creëren bij het team. Empathie wek je door de persona aan te vullen met een fictieve naam, een fictieve foto en informatie over demografie zoals leeftijd, geslacht, gezin, locatie, beroep, opleidingsniveau.

We vragen aan de organisaties waarmee PVOV een pact heeft gesloten met ons mee te willen denken over het begrijpen en bereiken van deze groep jongeren en jongvolwassenen. Vanuit jullie expertise is veel kennis in huis en gezamenlijk kunnen we de puzzelstukjes wellicht samen voegen tot een werkbaar geheel. We willen hierover graag met jullie in gesprek. Het resultaat zou dan zijn dat uit deze gezamenlijk inspanning naar voren komt hoe aanbod terecht kan komen bij deze doelgroep, gebaseerd op de combinatie van leren en werken, zorg- en begeleiding.

Daarnaast zal Venlo Support in contact met werkgevers op zoek gaan naar opleidingsplekken, stagemogelijkheden met als doel om de kwaliteit van het onderwijsaanbod te borgen met gegarandeerde werkplekken. Hiertoe bestaat ook de mogelijkheid om middels flexibel MBO (3e leerweg) maatwerk te bieden aan werkgevers. Dit houdt in dat de specifieke behoeften van een werkgever leiden tot een opleiding op maat. De samenwerking kan ervoor zorgen dat iedere deelnemer na een geslaagd onderwijstraject
ook een diploma of een verklaring op MBO-niveau kan krijgen. Alsmede toegang tot een baan behorende bij zijn of haar MBO-niveau na het traject in de regio Venlo.

Hierover willen wij graag met verschillende partijen in gesprek. We horen graag per mail of wij u kunnen uitnodigen voor een eerste oriënterend gezamenlijk overleg.

Mail naar: Bart Kuntzelaers Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Help mee aan het bouwen van een solide basis voor inwoners in Venlo die een tweede kans verdienen!

We vragen aan de organisaties waarmee PVOV een pact heeft gesloten met ons mee te willen denken over het begrijpen en bereiken van deze groep jongeren en jongvolwassenen. Vanuit jullie expertise is veel kennis in huis en gezamenlijk kunnen we de puzzelstukjes wellicht samen voegen tot een werkbaar geheel. We willen hierover graag met jullie in gesprek.
Doe mee, vul het contactformulier in of neem direct contact op met Bart Kuntzelaers via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.