Skip to main content

Nieuws

De grenzen tussen vrijwilligerswerk en betaald werk

Met grote regelmaat worden we bevraagd over de grenzen aan vrijwilligerswerk en eventuele verdringing van beroepskrachten door vrijwilligers. Dit zijn soms heel verwarrende gesprekken omdat de vragensteller eigenlijk al vaak een mening heeft.

Deze is vaak ofwel gebaseerd op een eigen politieke voorkeur of een beeld gebaseerd op vrijwilligerswerk in de zorg. In deze gesprekken komen drie verschillende vragen orde:

  1. Wat mogen we van vrijwilligers vragen?
  2. Hebben we het recht om ‘vrijwilligerswerk’ af te ‘dwingen’?
  3. Wanneer is verdringen van beroepskrachten door vrijwilligers erg?

> Klik hier voor het hele artikel

Conclusie

De grenzen tussen beroepskrachten en vrijwilligers zijn voortdurend in beweging en verschillen per context. In principe mag een vrije burger (nagenoeg) (on)betaald alles doen wat hij of zij wil doen. Dat we hier inhoudelijk professionele beperkingen aan opleggen (zonder rijbewijs geen auto besturen) is logisch. 

Maar de grens tussen vrijwillig en betaald is vaak subjectief. Dus ga er goed over met elkaar in gesprek en leg zaken goed vast.