Skip to main content

Nieuws

Het volste vertrouwen in onze toekomst!

Als voorzitter van het Platform PVOV “ VenloSupport” mag ik terugkijken op een fantastisch 2022. Onze doelstelling om te komen tot een betere samenwerking tussen de formele en informele organisaties wordt ieder jaar beter ingevuld. Onze relatie met de gemeente Venlo is zeer positief en ik heb dan ook het volste vertrouwen in onze toekomst.

Een belangrijk speerpunt van ons beleid is het project "Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen". Met dit project maken wij momenteel grote vorderingen. Wij zijn volop aan de slag gegaan om het servicepakket voor onze partners uit te bouwen en kunnen we momenteel voorzien in een Klachtencommissie en Vertrouwenspersoon en voor het volgend jaar staat een Ombudsman voor de Vrijwilligersorganisaties gepland.

Dit succes hebben wij mede te danken aan het vertrouwen dat onze partners, maar ook aan de steun die wij hebben van onze Raad van Advies en Raad van Toezicht. Het is mooi om binnen een dergelijk team van inmiddels 20 mensen die zich voor ons inzetten te kunnen en mogen werken. Het succes en groei van de afgelopen jaren en onze doelstelling voor de komende jaren vergt aanpassing van onze organisatie. Dat gaan wij in 2023 realiseren. Daarnaast blijft onze aandacht sterk gericht op het verder uitbreiden van ons servicepakket voor de Vrijwilligersorganisaties en zullen wij onze contacten met de organisaties verder uitbouwen.

Ook in 2023 zullen wij nog meer aandacht geven aan het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met andere woorden: er is nog heel veel werk aan de winkel, maar wij hebben tegelijk het volste vertrouwen dat ons dat gaat lukken, mede door jullie steun!

Wij danken jullie hiervoor en blijven graag ook in 2023 met jullie in gesprek. Jullie zijn onze energie waar wij het graag voor doen.

Wij wensen eenieder fijne feestdagen en een gezond 2023 voor iedereen die jullie lief is. Mochten er nog vragen zijn of wensen, de deur staat altijd open want:

"een Mens is niemand zonder zijn Medemens."

Platform PVOV “VenloSupport”
John Bongarts, voorzitter

HET VIZIER OP 2023
Een belangrijk speerpunt van ons beleid is het project Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met dit project maken wij momenteel grote vorderingen. Wij zijn volop aan de slag gegaan om het servicepakket voor onze partners uit te bouwen en kunnen we momenteel voorzien in een Klachtencommissie en Vertrouwenspersoon en voor 2023 staat een Ombudsman voor de Vrijwilligersorganisaties gepland.

John Bongarts
voorzitter