Skip to main content

Nieuws

EERSTE 17 DEELNEMERS LASSO CONCEPT.

De eerste 17 organisaties zijn gestart met het LASSO programma.


Deze organisaties kunnen nu al hun administratieve taken digitaal uitvoeren en hebben toegang tot alle gegevens op één centrale plek. Dit zorgt voor meer efficiëntie, overzicht en veiligheid. Bovendien kunnen ze eenvoudig voldoen aan de regels en wetgeving omtrent privacy en verantwoording.

17 verschillende vrijwilligersorganisaties en verenigingen, sport, muziek, maatschappelijke organisaties zijn gestart met het gebruik van Lasso. Lasso is een digitaal administratief en financieel ondersteunend programma. Kleine tot middelgrote organisaties (verenigingen/ stichtingen) kiezen niet voor een administratief ondersteunend systeem vanwege de kosten. Ook al zijn die kosten verwaarloosbaar ten opzichte van de omvang van de begroting. Het gevolg daarvan is dat er allerlei risico’s ontstaan in relatie tot continuïteit en invulling kunnen geven aan compliance zoals de privacywetgeving en de WBTR.

Het programma biedt allerlei mogelijkheden voor bestuur, leden en deelnemers. Het is vrij eenvoudig om je eigen nieuwsbrief naar alle leden/deelnemers te versturen. Enquêtes te houden, dossier opbouw en gegevens ophalen voor het jaarverslag. Waardoor vrijwilligersorganisaties zich kunnen versterken en zich beter verbinden met hun achterban.

Daarnaast levert het eenduidige (financiële) verslaglegging. En in het geval van de subsidiegever en eventuele ondersteunende partijen een hoge mate van efficiëntie bij het aanvragen van subsidies en het beoordelen van de verantwoording zowel vanuit het financiële perspectief als verslaglegging zelf. Dit geeft continuïteit, compliance en uniformiteit aan de stichtingen en verenigingen en maakt het werk voor de secretaris en/of de penningmeester alleen maar lichter en leuker.

Het PVOV heeft een overeenkomst met Lasso kunnen afsluiten waardoor een professionele administratie bereikbaar wordt voor stichtingen en vereniging in Venlo. Door één enkel interview hebben zich 17 organisaties gemeld. Opvallend is dat al deze organisaties, door te kiezen voor Lasso, afstappen van excelletjes en het bewaren van gegevens op allerlei verschillende computers.

Het PVOV is blij dat zoveel organisaties de stap hebben gezet om met lasso te gaan werken. We geloven dat dit de samenwerking en professionaliteit binnen het lokale vrijwilligersnetwerk zal verstreken. Andere organisaties in Venlo worden aangemoedigd om gebruik te maken van LASSO en zo te profiteren van de voordelen die het programma biedt.

> Wilt u meer weten, over dit concept, neem dan contact met ons op.