Skip to main content

Nieuws

Einde schakelpunt "voor en door medewerkers"

De pilot ‘hulp voor en door medewerkers’ komt na ruim een jaar tot een einde. In deze periode is een schakelpunt opgezet. Er is ervaring opgedaan met het brengen van hulpaanbod naar de werkvloer én het betrekken van werkgevers bij wederkerigheid: het faciliteren van vrijwillige inzet. We hebben een aantal aanbevelingen waarmee de ondersteuning nog beter ingericht kan worden. (De aanbevelingen staan in het complete persbericht onderaan dit bericht)

Op dit moment zijn de mogelijkheden om vrijwillige hulp in te schakelen voor werknemers bij veel werkgevers bekend. VenloSupport kan benaderd worden en er kan verwezen worden naar passende hulp. Aan het eind van de pilot is het tijd om de balans op te maken.

Het aantal hulpvragen dat het schakelpunt bereikt heeft is veel lager dan verwacht. Alleen het inrichten van het schakelpunt en het onder de aandacht brengen van het hulpaanbod is dus niet voldoende om mensen daadwerkelijk hulp te kunnen bieden. Het is voor medewerkers – die altijd zelfredzaam zijn geweest – mogelijk een grote drempel om toe te geven dat ze hulp nodig hebben, bijvoorbeeld omdat men zich schaamt er niet zelf uit te komen.

> Download het hele persbericht

De volgende stap!
Mensen zijn waarschijnlijk beter te helpen door het aanbieden van informatie en tips, dan hulp bij problemen. Dat verhoogt de drempel, ook bijvoorbeeld door schaamte. Dat vraagt een andere benadering dan waar in de opzet van de pilot voor gekozen is. Door VenloSupport binnen de werkomgeving te introduceren als ‘iets leuks’, namelijk een organisatie die ook corporatie volunteering faciliteert, wordt het makkelijk om ook die tips naar de werkvloer te brengen. Dat kan de volgende stap zijn om medewerkers hulp te bieden...