Nieuws

Gemeente komt in actie en trekt de beurs

De vele signalen dat inwoners in de knel komen door de stijgende energieprijzen en inflatie hebben ertoe geleid dat de gemeenteraad in Venlo het college heeft opgeroepen in actie te komen.

Ook door VenloSupport en de partnerorganisaties zijn gesprekken gevoerd met de wethouders en met elkaar, om te kijken welke rol we hierin kunnen hebben, hoe we elkaar kunnen aanvullen en versterken. We zijn dan ook blij dat het college aangegeven heeft hier de regie te pakken en op heel korte termijn met een aanpak te komen, en hiervoor nog extra middelen voor 2022 beschikbaar te stellen. Ondertussen lopen ook de begrotingsgesprekken over de ondersteuning in 2023 en verder.

Als VenloSupport gaan we de komende tijd met onze partners bekijken hoe we meer mensen kunnen bereiken met tips hoe ze hun financiële situatie onder controle kunnen krijgen. We denken dan aan bijeenkomsten bij werkgevers voor hun werknemers, een krant met bespaar- en budget tips die verspreid wordt huis-aan-huis, een werkconferentie voor werkgevers om hen tools te geven hun medewerkers te ondersteunen. Ook wordt aan werkgevers gevraagd om mensen beschikbaar te stellen, die expertise hebben op financieel gebied of opgeleid willen worden tot vrijwilliger om adviezen te geven of trajecten met inwoners te doen. 

We hopen dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan de zelfredzaamheid, zodat inwoners grip krijgen of in ieder geval overzicht houden op hun financiële situatie. Of, als dat niet kan, dat we hen kunnen doorleiden naar andere vormen van hulp die passen bij zwaardere problemen. Zo kunnen we samen werken aan een sterker Venlo, en precies dat is wat we met VenloSupport willen uitdragen.

#ikbenvenlosupporter

Venlo trekt beurs!

We hopen dat we een bijdrage kunnen leveren aan de zelfredzaamheid, zodat inwoners grip krijgen of in ieder geval overzicht houden op hun financiële situatie. Of, als dat niet kan, dat we hen kunnen doorleiden naar andere vormen van hulp die passen bij zwaardere problemen.

Zo kunnen we samen werken aan een sterker Venlo! Heeft u vragen, neem contact met ons op

Copyright © 2022 Venlo Support