Skip to main content

Nieuws

Het effect van iemand helpen!

Een glimlach van een voorbijganger op straat, een praatje met een vreemde tijdens het wachten op de bus of een helpende hand als je ketting van je fiets valt.

Het zijn kleine alledaagse interacties waar je normaal niet te lang bij stil staat. Toch hebben al die kleine momenten een groter effect. Deze interacties met vreemden of vage bekenden blijken een positief effect te hebben op hoe we in ons vel zitten.

Movisie organiseerde daarom twee pilots gericht op het ontdekken van het effect van deze kleine interacties en op welke manier we deze kunnen stimuleren.

Wat werkt goed als je kleine interacties wilt stimuleren?

Movisie: ‘Een belangrijk inzicht dat we hebben opgedaan is dat je het op een positieve manier moet insteken. Als je mensen wil betrekken, moeten mensen gemotiveerd zijn om mee te doen. Dan helpt het als je weet dat je er lekkerder door in je vel komt te zitten. Tegelijkertijd beseffen we dat er een groep mensen is die al heel veel interacties hebben. Zij passen dit al toe in hun dagelijks leven. We hopen dat we hiermee een groep bereiken die ervoor open staat om wat vaker sociale interacties aan te gaan en dat we hen daartoe op een positieve manier weten te motiveren.’ 

> Klik hier voor het hele artikel

Concrete tips

  • Kleine dingen van mensen onthouden en daarnaar vragen: iemands naam, geboorte van kind, afstuderen.  
  • Onverwachte open vragen stellen waarmee je rollen en sociale conventies doorbreekt. Bijvoorbeeld bij de Hema aan de verkoper vragen: ‘Welke taart zou jij kopen?’ 
  • Kleine actieve hulpvragen stellen: bijvoorbeeld de weg vragen. Bewust hulp vragen terwijl je het misschien ook zelf zou kunnen opzoeken of regelen.