Skip to main content

Nieuws

Hoge boete voor stichting na valpartij

Een vrijwilliger valt van een ladder en belandt in het ziekenhuis. Wie is er verantwoordelijk? De 'werkgever' (een stichting) wordt beboet door de Arbeidsinspectie. Wat kunnen vrijwilligers en bestuurders leren van deze casus?

Een stichting in het zuiden van het land werd geconfronteerd met een boete van tienduizenden (!) euro’s. Na bezwaarmaking bleef er nog een boete van ruim tienduizend euro over. Ging er zoveel mis bij deze stichting? Het antwoord is even kort als complex: er viel een vrijwilliger van een ladder. In deze bijdrage zoomen we in op een waargebeurd incident, met de bedoeling om stichtingen en verenigingen te wijzen op mogelijke risico’s.

De organisatie als verantwoordelijke van mensen
Vrijwilligers en medewerkers worden beschermd door de wet. Dat is maar goed ook; de tijd van uitbuiting zouden we graag achter ons laten. Tegelijkertijd zijn er heden ten dage risico’s waartegen werknemers en vrijwilligers moeten worden beschermd. Vrijwilligers zetten zich maar al te graag in en een vrijwilligersorganisatie en de ontvangers van de diensten zijn blij met de inzet. Vrijwillige inzet met een ideëel doel, veel kan er niet mis gaan. Totdat er een incident plaatsvindt.

Een organisatie is verantwoordelijk voor zowel medewerkers en vrijwilligers. Medewerkers en vrijwilligers mogen van elkaar verschillen, de mate van bescherming echter, is hetzelfde. Een vereniging of stichting die met vrijwilligers werkt, kan – qua risico’s – op een lijn komen met commerciële ondernemingen.

Lees het hele artikel hier (© NOV)

Een organisatie is er dus verantwoordelijk voor dat er op veilige wijze wordt gewerkt!

Hierbij wordt gelet op de rol van de mens (loopt hij of zij risico of is er sprake van een kwetsbare positie), de plaats waar wordt gewerkt (voor ogen houden dat de organisatie het werk zodanig moet organiseren dat veilig werken mogelijk is) en de middelen waarmee wordt gewerkt (zijn gereedschappen of andere materialen in orde?).

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!