Skip to main content

Nieuws

Maatschappelijke waarde vrijwillig jeugdwerk

Uit onderzoek van Ecorys naar de maatschappelijke waarde van vrijwillig jeugdwerk en speeltuinen in Nederland blijkt dat de activiteiten van vrijwilligers organisaties gericht op kinderen tot 12 jaar en jongeren tot 18 jaar een aanzienlijke waarde hebben.

Het gaat om activiteiten als ontmoeting, plezier, creativiteit, natuurbeleving, zingeving, sport en spel, die begeleid worden door vrijwilligers.  

Goed voor jeugd, ouders én vrijwilligers

Uit het onderzoek blijkt dat vrijwillig jeugdwerk effecten heeft op alle betrokkenen: jeugdigen, hun ouders, en de vrijwilligers die de activiteiten voor de jeugdigen uitvoeren. Zo leidt het vrijwillig jeugdwerk voor jeugdigen tot een verbeterde mentale en fysieke gezondheid, betere schoolprestaties en verminderde criminaliteit. Vrijwilligers ontwikkelen vaardigheden die hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt verbeteren.  

Daarnaast zijn er nog effecten voor ouders en de samenleving. De maatschappelijke waarde van deze effecten wordt geraamd op tenminste € 190 - € 200 miljoen per jaar.   

> Lees hier het hele artikel

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Jantje Beton, in samenwerking met Scouting Nederland, YMCA, de Branchevereniging LOS en het Platform Ruimte voor de Jeugd. Het doel van het onderzoek was om beter inzicht te krijgen in de maatschappelijke waarde van vrijwillig jeugdwerk voor kinderen, vrijwilligers, ouders en de maatschappij als geheel.  

> Download hier het onderzoeksrapport.