Skip to main content

Nieuws

Nieuwe diensten VenloSupport

In de afgelopen periode hebben we enkele diensten voor vrijwilligersorganisaties ontwikkeld, o.a.:

  • Klachtencommissie ongewenste omgangsvormen
  • Vertrouwenspersoon
  • Toolkit voor vrijwilligersorganisaties
  • Schakelpunt voor hulpvragen medewerkers

Komend najaar gaat VenloSupport deze diensten verder uitbreiden met:

  1. Fondsenwerving t.b.v. de vrijwilligersorganisaties en bewoners initiatieven
  2. Ontzorgen bij administratie, financieel overzicht, agenda en documentenbeheer

Medio oktober/november zullen we een info avond organiseren om deze beide nieuwe producten verder toe te lichten.

Fondsenwerving:
VenloSupport gaat starten met een fondsenwerver voor de Venlose Vrijwilligersorganisaties zodat er een belangrijke impuls gegeven kan worden aan de lokale gemeenschap door de financiering van projecten en activiteiten mogelijk te maken. Door middel van een gestructureerde aanpak en gerichte ondersteuning kunnen deze organisaties hun impact vergroten en duurzame verandering teweegbrengen. Deze fondsenwerven werkt voor alle vrijwilligersorganisaties of bewonersinitiatieven in Venlo.

Ontzorgen bij administratie, financieel overzicht, agenda en documentenbeheer d.m.v. Lasso+ :
Deze software, Lasso+, is een product van Lasso Concepten. Het is een krachtig platform dat organisaties actief ondersteunt om hun “bedrijfsvoering” te versterken en de relatie met hun achterban te onderhouden. Als (vrijwillig) bestuurder wil je goed inzicht en overzicht hebben van je financiën, het vrijwilligersbestand, administratie, contacten, verslagen, agenda etc. etc. Je wilt (en moet) hierin ook nog eens voldoen aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Betrouwbaarheid van administratie is voor een bestuur een absolute basisvoorwaarde. Het is echter niet vanzelfsprekend dat alle kennis die nodig is om dit waar te maken aanwezig is binnen een bestuur. Daarnaast wil de lokale en/of landelijke regelgeving nogal eens wijzigen.

VenloSupport wil daarom deze ondersteuning voor de aangesloten organisaties gratis aanbieden. Samen zorgen we ervoor dat het klopt. Onderstaand de onderdelen en mogelijkheden die de software biedt:

Relatiebeheer: 
Een administratie voor vrijwilligers en relaties met uitgebreide selectie mogelijkheden. Iedereen die in Lasso is geregistreerd heeft een persoonlijke omgeving. Daarbij biedt Lasso specifieke mogelijkheden om samen te werken met werkgroepen en commissies.


Document en dossierbeheer:
Een volledig geïntegreerd document en dossierbeheer waarbij de vrijwilligersorganisatie bepaald wie waar toegang toe heeft. Het beheer hiervan is eenvoudig en biedt de mogelijkheid om samen te werken vanuit bestuur en vrijwilligers. O.a. planning, agenda en verslagen, verslagen werkgroepen, archief etc.

Nieuwsbrieven:
Een nieuwsbrief module. Hiermee kan de vrijwilligersorganisatie onbeperkt nieuwsbrieven versturen vanuit eigen sjablonen. De nieuwsbrieven kunnen automatisch worden nagezonden aan nieuwe registraties. In de nieuwsbrieven kunnen ook enquêtes worden meegestuurd.

Enquête:
De mogelijkheid om enquêtes uit te zetten die ook gebruikt kunnen worden als inschrijfmodule bij evenementen en vergaderingen. Er is een aantal eenvoudige analyses beschikbaar en uit te voeren.

Financiën:
Een eenvoudige, maar complete, financiële administratie. Er is geen financiële deskundigheid nodig om gebruik te kunnen maken van de financiële administratie. Voor de bestuurders is in de persoonlijke omgeving een financieel overzicht beschikbaar waardoor er altijd inzicht is in de financiële positie van je vrijwilligersorganisatie.

Komend najaar gaat VenloSupport deze diensten verder uitbreiden met:

  1. Fondsenwerving t.b.v. de vrijwilligersorganisaties en bewoners initiatieven
  2. Ontzorgen bij administratie, financieel overzicht, agenda en documentenbeheer