Skip to main content

Nieuws

GELDKRAAN DICHT: EINDE DREIGT!

Bericht op Omroep Venlo:

Het Platform Vrijwilligers Organisaties Venlo (PVOV) timmerde de afgelopen jaren aan de weg in Venlo en helpt inmiddels 65 organisaties. De vraag is: hoe lang nog? De geldkraan ging dicht en hulp vanuit de politiek bleef uit.

'Het komend jaar kunnen we door de eindjes aan elkaar te knopen nog overbruggen. Als er daarna geen hulp komt betekent dat het einde van het PVOV', zegt voorzitter John Bongarts. 

Subsidie

Een ton kreeg het PVOV jaarlijks. Van de gemeente, maar uitbetaald door welzijnsorganisatie Incluzio. Die bijdrage stopte na een nieuwe aanbesteding binnen het welzijnswerk. Het bestuur van het PVOV richtte zich daarna op de politiek. Afgelopen begrotingsbehandeling deed GroenLinks-raadslid Bert Frings het voorstel om vanuit de gemeente structureel geld vrij te maken voor het platform, maar dat voorstel kreeg geen meerderheid. 'Het irriteert mij enorm dat daarbij niet inhoudelijk op het werk van het platform werd ingegaan', zegt Bongarts.

Penningmeesters en vertrouwenspersonen
'Juist voor volgend jaar lagen er grote plannen. Zo wilden we een campagne starten om mensen enthousiast te maken voor vrijwilligerswerk. En verenigingen gaan ondersteunen bij het werven van fondsen', zegt coördinator van het PVOV Huub Peters. 'Als PVOV bieden wij verenigingen en instellingen nu al een vertrouwenspersoon aan. En we zijn recent gestart met het aanbieden van een pakket dat het werk van penningmeesters en secretarissen van een vereniging makkelijker moet maken.'

Nijmegen als voorbeeld
Binnen het PVOV wordt komend jaar wat dat betreft noodgedwongen pas op de plaats gemaakt. De politiek overtuigen dat het platform meerwaarde heeft en dus recht op subsidie komt er als extra taak bij. Daarbij weet het platform zich in ieder geval gesteund door Frings. Met zijn ervaring als wethouder in Nijmegen weet hij wat de meerwaarde van zo'n platform kan zijn. 'De uitdagingen waar verenigingen en instellingen voor staan zijn enorm. Ondersteuning van een groter platform is daarbij noodzakelijk. Die groei was het PVOV ook aan het maken', zegt Frings. 'Komend jaar wordt het debat gevoerd over vrijwilligerswerk en moet er ook een nieuwe begroting worden gemaakt. Dan zal het ook weer gaan over de positie en ondersteuning van het PVOV.'

Omroep Venlo in gesprek met John Bongarts, voorzitter
Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV).

Voor het videoverslag: klik op deze link naar de website van Omroep Venlo