Skip to main content

Nieuws

Verslag Bijeenkomst: Platform bezoek aan de Commissie Sociaal, Gemeenteraad Venlo

10 januari 2024

Op 10 januari 2024 kreeg het Platform Voor Vrijwilligersorganisaties (PVOV) een welverdiend podium op de publieke tribune van de raadszaal in Venlo. De Commissie Sociaal van de gemeenteraad bood het platform de gelegenheid om zichzelf te presenteren, wat een uitstekende uitwisseling van informatie opleverde.

Na een inleidende presentatie van het PVOV kregen de raadsleden de kans om vragen te stellen aan de bestuursleden. De discussie concentreerde zich op het type ondersteuning dat vrijwilligersorganisaties nodig hebben. Hierbij werd duidelijk dat deze ondersteuning zeer divers is, variërend van financiële begeleiding door Lasso, werving van vrijwilligers via de toolkit tot hulp bij subsidieaanvragen. Opvallend was de frequentie en urgentie waarmee dergelijke ondersteuningsvragen zich voordoen.

Enkele aanwezige organisaties in de raadszaal illustreerden deze behoeften met praktijkvoorbeelden, wat de discussie verrijkte. Het PVOV kondigde ook aan dat het vitaliteitsonderzoek volgende week van start gaat, waarover elders in de nieuwsbrief meer informatie te vinden is.

Een belangrijk moment in de bijeenkomst was het appel dat het platform deed aan de Raad om ervoor te zorgen dat het college een vrijwilligerswerkbeleid opstelt. Het viel op dat er momenteel geen beleidsplan, maar alleen een uitvoeringsplan, voorhanden is. Raadsleden waren positief verrast dat het platform rekening houdt met een ledenraad, waarmee inspraak op termijn wordt gewaarborgd. Deze mogelijkheid was reeds opgenomen bij de oprichting van de stichting.

De Raad toonde interesse in het financiële aspect en vroeg naar de mogelijkheid van een financiële bijdrage van deelnemende organisaties, iets wat door de ledenraad zou kunnen worden besproken. Vragen over de financieringswijze van de afgelopen jaren, die via de welzijnsorganisatie verliep, en de besteding van middelen werden eveneens aangekaart. Het platform beloofde transparantie door een samenvatting van de bestedingen op haar website te publiceren en nodigde raadsleden uit om de administratie in te komen zien.

De vergadering werd door het platform als zeer positief en ondersteunend ervaren. Aan de Commissie Sociaal werd gevraagd welke conclusies zij uit de opbrengsten van de bijeenkomst trekt, en aan de voorzitter werd het vervolgtraject besproken. De blik is gericht op een constructieve samenwerking tussen het PVOV en de gemeenteraad, waarbij de belangen van vrijwilligersorganisaties in Venlo centraal staan.

RAADSLEDEN POSITIEF VERRAST

Raadsleden waren positief verrast dat het platform rekening houdt met een ledenraad, waarmee inspraak op termijn wordt gewaarborgd. Deze mogelijkheid was reeds opgenomen bij de oprichting van de stichting.