Nieuws

Schakelpunt bij hulpvraag

Elke werkgever heeft er wel eens mee te maken: medewerkers die het moeilijk hebben vanwege problemen thuis, vanwege bijvoorbeeld schulden, laag geletterdheid, scheiding, zorgen omtrent kinderen, rouw. Dat uit zich bijvoorbeeld in lage productiviteit, verzuim of gevaarlijke situaties.

Vaak kom je daar als werkgever pas achter als er al sprake is van verzuim of een ander ingrijpend traject. In veel gevallen zou een medewerker al in een vroeger stadium geholpen kunnen worden door vrijwilligers die een steuntje in de rug geven. Zodat men met een beetje hulp de situatie wél aan kan en weer op eigen kracht met de problemen om kan gaan.

Elke vrijwilligersorganisatie loopt er wel eens tegenaan: taken waar specifieke kennis voor nodig is, of die veel tijd kosten waardoor men niet meer toekomt aan het eigenlijke doel. Dan zou deskundige hulp wenselijk zijn, bijvoorbeeld van bedrijven of organisaties die deze deskundigheid in huis hebben. Werkgevers kunnen ook ondersteunen door een kort project op te pakken bij een vrijwilligersorganisatie (of andere maatschappelijke organisatie): vele handen maken licht werk!

VenloSupport brengt deze vraag en aanbod met elkaar in contact in het schakelpunt. Op een laagdrempelige manier worden medewerkers gewezen op de mogelijkheid hulp te vragen, ook anoniem als men dat wil. Andere medewerkers kunnen ingezet worden om als vrijwilliger ondersteuning te bieden. Werkgevers kunnen met hun medewerkers ‘klussen’ oppakken en daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid tonen.

Deze aanpak is voor alle partijen een win-win situatie:
- De medewerker wordt snel en gericht geholpen.
- De werkgever heeft minder uitval, en medewerkers die zich beter kunnen concentreren, die meer werkplezier hebben en daardoor productiever zijn.
- De werkgever die ‘uitleent’ heeft medewerkers die hun expertise inzetten, daarmee nuttig zijn voor een ander en de maatschappij als geheel en die daardoor ook meer werkplezier en zingeving beleven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Door deel te nemen aan VenloSupport laat een werkgever zien betrokken te zijn bij de samenleving: maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het werken aan zelfredzaamheid past bij de landelijke tendens naar het organiseren van zorg, hulp en ondersteuning in het informele circuit. Daarnaast valt het project op het snijvlak tussen het economische en het sociale domein; twee domeinen die volgens ons nauw met elkaar verweven zijn en daarom ook nauwe samenwerking vereisen. Bij de uitvoering van dit project wordt gewerkt aan het realiseren van verschillende Sustainable Development Goals, die ook door Nederland ondertekend zijn en waar veel werkgevers zich aan gecommitteerd hebben.

Deelname aan het schakelpunt is de ultieme vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  • Door vroeg en laagdrempelig hulp te bieden, kunnen hoge maatschappelijke kosten voor een groot deel vermeden worden, bijvoorbeeld schuldsaneringstrajecten, zorg en begeleiding door beroepsorganisaties.
  • Door medewerkers als vrijwilligers en hulpvragers uit te wisselen helpen werkgevers elkaar om een aantrekkelijk werkklimaat te realiseren en daarmee een sterke lokale arbeidsmarkt.
  • Het geeft invulling aan een sterke en inclusieve maatschappij waar mensen voor elkaar zorgen en iedereen kan participeren.

VenloSupport

In VenloSupport werkt een aantal vrijwilligersorganisaties samen. Naast de rol van belangenbehartiger wil het platform de vrijwilligersorganisaties ontzorgen door bestuurders te ondersteunen bij regelzaken. Ervaringen worden uitgewisseld, expertise gedeeld en waar mogelijk worden gezamenlijk activiteiten ontplooid.
Het Platform Vrijwilligers Organisatie Venlo (PVOV) is het samenwerkingsverband van de vrijwilligersorganisaties. De PVOV ontplooit haar activiteiten onder de naam VenloSupport.

Partners

Gemeente Venlo heeft voor 2022 subsidie verleend voor dit project. Ook Fontys financiert een deel, hun doel is onderzoek doen naar de werkwijze om de lessen hieruit te kunnen delen.

Informatie
Voor nadere informatie over het project schakelpunt kan contact worden opgenomen met de projectleider, Marianne Steenmetz, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Match met vraag & aanbod

VenloSupport brengt vraag en aanbod met elkaar in contact in het schakelpunt. Op een laagdrempelige manier worden medewerkers gewezen op de mogelijkheid hulp te vragen, ook anoniem als men dat wil. 

Informatie
Voor nadere informatie over het project schakelpunt kan contact worden opgenomen met de projectleider, Marianne Steenmetz, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Copyright © 2022 Venlo Support