Skip to main content

Nieuws

Thema bijeenkomst "Beej Jan"

In het VVV Fancafé ‘Beej Jan’ is een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van ‘venlose’ vrijwilligersorganisaties. Voor deze avond hadden zich 17 organisaties aangemeld om mee te denken en te discussiëren.

De avond werd georganiseerd door VenloSupport met als doel om gezamenlijk de door haar opgestelde ‘Visie Vrijwillige inzet in Venlo’ te bespreken. Ook was er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en kennisoverdracht te delen. Interessant was de inbreng van de diverse vertegenwoordigers om te vernemen hoe zij tegen ‘de visie’ aankeken en hoe zij de rol van VenloSupport zagen met betrekking tot de samenwerking met de overige vrijwilligersorganisaties.

De avond begon met een inleiding door de voorzitter van VenloSupport, John Bongarts. Hij nam de aanwezigen mee met een toelichting op het belang van vrijwilligerswerk in de huidige samenleving en waarom het hebben van een meerjarig (gemeentelijk) beleid en goede facilitaire ondersteuning voor alle vrijwilligersorganisaties onmisbaar is.

De komende jaren zal er naar verwachting vaker een beroep op vrijwilligers worden gedaan! Ook legde hij de ondersteunende rol van Venlo Support uit. Daarna werd er gediscussieerd aan de hand van een aantal stellingen. 

Om van hieruit verder te discussiëren en ideeën en standpunten uit te wisselen over de verwachtingen die de aanwezigen hebben over het vrijwilligersbeleid in het algemeen en hoe zij denken over de gewenste, faciliterende rol en invulling door Venlo Support. De goede gesprekken hebben weer nieuwe inspiratie en standpunten naar voren gebracht.


Een deelnemer had een mooie eindconclusie:

“Vrijwilligerswerk is ván vrijwilligers en georganiseerd dóór vrijwilligers….en dat moet zo blijven!”

Alle aanwezigen onderschreven dan ook dat vrijwilligers van de gemeenschap zijn, en niet van een commerciële instelling!

Grote zorgen!

We maken ons, mede door contacten met de wethouder, ernstig zorgen over de beeldvorming van de gemeente over het vrijwilligerswerk in Venlo. We hebben deze avond dan ook de afspraak gemaakt om, sámen met alle aanwezige vrijwilligersorganisaties, een document ‘visie Vrijwillige inzet’ op te stellen als handvat richting de gemeente.

VVV foundation

De avond werd besloten met een presentatie van de VVV foundation. Dit is een maatschappelijke stichting van VVV-Venlo. We werden meegenomen in de door hen georganiseerde maatschappelijke projecten en activiteiten gebaseerd op een gezonde levensstijl, talentontwikkeling en meedoen voor iedereen! Activiteiten van ‘jong’ (voetbal en wijkactiviteiten) tot ‘oud’ (ontmoetingsmiddagen en bijeenkomsten met oud VVV-ers.)

De liefhebber kon nog een bezoek brengen aan stadion De Koel en zo werd deze informatieve avond op een leuke manier afgesloten.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u ideeën, neem contact met ons op!

Rampengenerator

Origineel was de opening met een ‘rampengenerator’. In groepjes werd besproken wat er zou moeten gebeuren om het vrijwilligerswerk uit te bannen. Enkele originele naar voren gebrachte
ideeën:

  • Pensioenleeftijd naar 80 jaar;
  • laat vrijwilligers eigen bijdrage betalen;
  • hoge toelatingseisen gaan
    stellen aan vrijwilligers;
  • verplichte registratie en eigen aansprakelijkheid van de vrijwilliger;
  • alle uitvoering onderbrengen bij commerciële partijen.