Nieuws

Verslag bijeenkomst "Help, mijn medewerker verzuipt!"

Op 19 oktober vond de bijeenkomst plaats ‘Help mijn medewerker verzuipt’.

Ruim 60 gasten gingen met elkaar in gesprek over hoe je als werkgever tijdig kunt signaleren of medewerkers in geldzorgen komen. En welke mogelijkheden er zijn om dit bespreekbaar te maken en hier hulp voor aan te bieden.

Een aantal organisaties heeft toegelicht wat zij aan dienstverlening kunnen bieden en er zijn over en weer contacten gelegd om samenwerking verder vorm te geven.

SCHAKELPUNT MVO
We kijken terug op een inspirerende middag. Als VenloSupport hebben we veel input opgehaald om onze dienstverlening in de vorm van het schakelpunt maatschappelijk verantwoord ondernemen verder uit te bouwen. Dit schakelpunt brengt vragen van medewerkers in contact met hulp door vrijwilligers. We benaderen werkgevers met de vraag of zij in ruil daarvoor vrijwilligerswerk mogelijk willen maken. Dat kan bijvoorbeeld door medewerkers als vrijwilliger in dit project mee te laten werken. Ze kunnen dan bij hun eigen of andere werkgevers ondersteuning bieden.  

Het complete verslag en de presentatie van de bijeenkomst kunt u hieronder downloaden:

inleiding

De week van 15 tot 21 oktober was de internationale week van de Armoede. Een week waarin bewustwording centraal staat over wat armoede betekent. Op 19 oktober wilden we met werkgevers kijken wat we kunnen betekenen voor medewerkers die het financieel lastig hebben. Met werkgevers hebben we verkend hoe we een dialoog op gang kunnen brengen: hoe ga je het
gesprek aan met medewerkers die het financieel moeilijk hebben? En welke tools zijn er voorhanden
die ik als werkgever kan inzetten om mijn medewerkers te helpen?

> Download hier het hele verslag

Copyright © 2022 Venlo Support