Nieuws

De Klachtencommissie en vertrouwenspersoon geïnstalleerd

Het bestuur van VenloSupport heeft de aanstellingsbrieven van de leden van de Venlose Klachtencommissie en de nieuwe vertrouwenspersoon ondertekend. Daarmee is de commissie en de nieuwe vertrouwenspersoon geïnstalleerd en voltallig.

De commissie gaat bijdragen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten verenigingen, stichtingen of instellingen. Ze beoogt dit door middel van een toegankelijke, volledig onafhankelijke en transparant georganiseerde klachtbehandeling. Enerzijds dient dit om begrip voor de rechtvaardige (beleids-) keuzes van de verenigingen, stichtingen of instellingen bij de klagende te vergroten. Anderzijds dient het waar nodig en van toepassing ter genoegdoening.

Heeft u een klacht, neem dan contact met de klachtencommissie van VenloSupport op. Zij bieden een luisterend oor en helpen u op weg.

> Klik hier voor het hele persbericht

DREMPEL VERLAAGT VOOR MELDING ONGEWENST GEDRAG.

Door het installeren van een vertrouwenspersoon en de klachtencommissie verlaagt VenloSupport de drempel voor vrijwilligers en deelnemers om ongewenst gedrag te melden. Een vertrouwenspersoon moet in eerste instantie vooral een luisterend oor bieden.

Copyright © 2022 Venlo Support