Skip to main content

Nieuws

Vrijwilligerswerk is uit, vrijwillige inzet is in!

Onderzoek van Motivaction wijst uit: Iets voor anderen en de samenleving willen betekenen is onverminderd belangrijk, ondanks dat solidariteit als steeds minder belangrijk wordt ervaren. Wat is er aan de hand? Hoe kunnen of moeten vrijwilligersorganisaties hierop inspelen?

Foto: Motivaction presenteert onderzoek naar vrijwilligerswerk tijdens de uitreiking van de Nationale Vrijwilligersprijzen 2023. Op de foto ook Auke Witkamp (onderzoek naar samenwerking met gemeenten), Sinan Can en staatssecretaris van VWS Maarten van Ooijen.

Op verzoek van Vereniging NOV heeft onderzoeksbureau Motivaction een onderzoek uit 2016 herhaald en daarnaast een nieuw onderzoek uitgevoerd. Op de vraag of ze vrijwilligerswerk doen, antwoordt 30 procent van de Nederlanders in 2023 met ja tegen 37 procent in 2016. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) becijfert de deelname aan het vrijwilligerswerk in 2022 op 41 procent van de bevolking 15-plus. Uit een tweede onderzoek van Motivaction met daarin de vraag voor wie mensen zich wel eens vrijwillige hebben ingezet, blijkt dat 50 procent dat doet en dan met name voor sportvereniging, eigen buurt, school of zorginstelling. 

klik hier voor het hele artikel

Helemaal interessant is dat bijna zes op de tien Nederlanders aangeeft zich in de toekomst vrijwillig te willen inzetten.

Van de mensen die zich vrijwillig willen inzetten in de toekomst zegt 29% dat echt in eigen straat of buurt te willen doen. Dorp en wijk komen er ook goed vanaf. Twintig procent geeft aan dit wel in een zorginstelling te willen doen en met de komende vergrijzing en de stand van zaken in de zorg, is dit waarschijnlijk geen overbodige luxe. Én dus iets om zorgvuldig mee om te gaan!