Skip to main content

Nieuws

BREAKING NEWS: GEMEENTERAAD NODIGT PVOV UIT VOOR GESPREK!

Op 10 november jongstleden heeft het PVOV een brief verzonden naar de gemeenteraad van Venlo, waarin we onze verbazing uitten over het negatieve besluit omtrent het ingediende amendement voor subsidiering van ons platform. Ondanks optimistische signalen voorafgaand aan de vergadering, werden we onaangenaam verrast.

> Zie deze link voor artikel: noodkreet aan gemeentereaad

We zijn verheugd te melden dat we een constructieve reactie hebben ontvangen van de gemeenteraad. Zij hebben aangegeven ons standpunt serieus te nemen en nodigen ons uit voor een gesprek met de commissie Sociaal, op hun verzoek. We waarderen het dat de gemeenteraad openstaat voor dialoog en samenwerking. Ons streven is een positieve uitkomst te bereiken in het belang van vele vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers en actieve burgers.

Met optimisme kijken we uit naar het gesprek met de commissie Sociaal en hopen op een vruchtbare samenwerking.

Wordt vervolgd!

Eerder stuurden we een brief naar de voltallige gemeenteraad: Met een noodkreet voor hulp!

> Het artikel staat hier